UNGDOMSAVDELNINGEN

 
 Följande övning: -
 
På ungdomsavdelningens övningar lär man sig många nyttiga saker t.ex. gällande första hjälp. Ungdomsavdelningen deltar också i tävlingar och andra evenemang. Ungdomsavdelningen övar regelbundet varje torsdag kl. 18.00.

Om du är en pojke eller flicka mellan 8-16 år och intresserad av brandkårsverksamhet. Kom med i kårens ungdomsavdelning. För mera information kontakta ungdomsledaren.

Avdelningens ledare
Patrik Salovius
Tel. 0400870283