STÖDAVDELNINGEN

 
 
Stödavdelningens uppgift är att med sin verksamhet stöda kåren och kårens övriga avdelningars verksamhet, samt att värna brandkårs traditioner. Om du är intresserad att delta i stödavdelningens verksamhet, kontakta tukiosasto(a)navalafbk.fi!