ALARMAVDELNINGEN

 
 Följande övning: On 03.02.2021 18:30 LUP-mallin selvityksiä
 
Navala FBK har räddnings- och förstadelvårdsavtal med Västra Nylands Räddningsverk. Enligt avtalet skall första enheten vara iväg inom 8 / 12 minuter från alarmet med styrkan 1+3 man. Alarmavdelningen övar regelbundet varje onsdag kl. 18.30.
Om du är intresserad av brandkårsverksamhet - kom med på övningarna eller kontakta oss!

Kårchef
Jari Sederholm
Tel. 040 7754055