ALARMAVDELNINGEN

 
 Följande övning: On 25.05.2022 18:30 Sammutustekniikka / vaihtoehtoiset sammutusmenetelmät
 
Navala FBK har räddnings- och förstadelvårdsavtal med Västra Nylands Räddningsverk. Enligt avtalet skall första enheten vara iväg inom 8 / 12 minuter från alarmet med styrkan 1+3 man. Alarmavdelningen övar regelbundet varje onsdag kl. 18.30.
Om du är intresserad av brandkårsverksamhet - kom med på övningarna eller kontakta oss!

Kårchef
Jari Sederholm
Tel. 040 7754055
 
 
 UTRYCKNINGAR 2022
  • 4 Förstadelvård
  • 3 Brand, byggnad
  • 1 Brand
  • 1 Brand, terräng
  • 1 Stormskada
  • 1 Trafikolycka
  • 1 Övrigt uppdrag